FeelGoodFamily

Cacao Crudo

pleasure

www.cacaocrudo.cz

Velmi kvalitní gurmánská čokoláda. Crudo je ručně vyráběná z těch nejlepších ingrediencí. Crudo čokoláda je v bio kvalitě, 100% vegan a raw. Neobsahuje cukr a žádné jiné nahrážky nebo plnidla jako sojový lecitin.
Společnost Cacao Crudo se řadí mezi první italské výrobce 'raw' čokolády. Cílem Cacao Crudo bylo vyrobit produkt, který by byl jak zdravý tak i chuťově opravdu gurmánský, vyroben z nejkvalitnějších bio ingrediencí a opravdu s transparetním dodavatelským řetězcem. Cacao Crude také respektuje životní prosředí a všechny ingredience jsou absolutně bez jakékoliv živočišné složky. Kakao není ošetřeno uhličitanem draselným.

Historie společnosti
Cacao Crudo je první italská společnost, která začala vyrábět raw čokolády. S touto myšlenkou přišel Daniele Dell'orco, antropolog a výzkumník v potravinářském odvětví a v oblasti ochrany biodiverzity zemědělství a zvěře i rostlinstva. Během svých četných cest a studií v zahraničí se Daniele dozvěděl o neuvěřitelných výhodách pro zdraví, které raw kakao / čokoláda nabízí. Po návratu do Itálie, se rozhodl zahájit výrobu, ale přidal čokoládě něco, co podle jeho názoru většině raw čokolád, které do té doby okusil, chybělo: vášeň pro nejvytříbenější chuť.

Výzvou bylo vyrobit čokoládu, která je zdravá a gurmánská zároveň, vyrobená z nejkvalitnějších organických surovin pocházejících z transparentního a spravedlivého dodavatelského řetězce.

Jinými slovy - jde o projekt vybudovaný na základě udržitelného a etického přístupu k potravinám. Po dvou letech výzkumu a hledání vyšší kvality surovin a experimentů zaměřených na nejlepší způsoby zachování vzácných vlastností potravin jsme zahájili v roce 2013 na okraji Říma výrobu.

Již na první pohled je zřejmé, že tento projekt chce nabídnout něco jiného, než jsou běžné raw čokolády na trhu. Z tohoto důvodu používáme výhradně Criollo Cacao. Roste přirozeně v amazonském pralese a představuje nejcennější a nejčistší poddruh kakaa na světě, který tvoří méně než 0,001% světové produkce. Cacao Crudo je projekt, který je šetrný k životnímu prostředí, bere ohled na potřeby zemědělců a samozřejmě také sleduje naše potěšení.

Náš cíl:

Vytvořit zdravý produkt s výraznými organoleptickými vlastnostmi.
Stále zkoumáme co nejlepší a inovativní výrobní postup, experimentujeme a úzce spolupracujeme se šéfkuchaři a odborníky na výživu. Nepoužíváme sacharózu, přísady, umělé příchutě, sojový lecitin, lepek, extrakty, palmový olej a rafinované rostlinné tuky. Naše kakao není ošetřeno uhličitanem draselným.

Transparentnější výrobní řetězec.
Díky přímým vztahům s malými a středními zemědělci, často sdruženými v družstvech, spolupracujeme na budování vzájemné důvěry a výměně poznatků za účelem vzájemného prospěchu.

Ohled na životní prostředí a zvířata
Rozhodli jsme se používat pouze organické ingredience s certifikací původu, abychom se o tom přesvědčili, provádíme vlastní chemickou analýzu,. K balení používáme 100% recyklovaný papír ze slámy a rostlinný inkoust, který je plně biologicky odbouratelný. Nepoužíváme žádné živočišné produkty, ani materiály zpracované za využití těchto produktů. 

Podpora ekonomiky malých farmářských komunit a in situ konzervace kakaa Criollo.
Kakao Criollo je velmi delikátní poddruh kakaovníku (Theobroma cacao), který se pěstuje jen zřídka a proto je vážně ohrožen. Díky svým vysokým organoleptickým vlastnostem přináší naší čokoládě vyšší hodnotu a má dva důležité dopady: velkou pomoc ekonomice místních výrobců a motivaci k tomu, aby se poddruh Criollo nenahrazoval hybridy, které jsou výhodnější a snazší na pěstovatování.

Ochrana (agro) biodiverzity: kromě kakaa Criollo
Naše starost o biologickou rozmanitost se týká veškerých ingrediencí, nejen pěstování kakaa. To je důvod, proč například sladíme svou čokoládu výhradně nektarem z kokosových květů (Cocos nucifera) vyráběným za využití permakultury; je to koncepce přístupu, která respektuje a velebí bohatství a synergii biodiverzity.

Raw kakao

Co je to raw kakao?
Za normálních okolností je Raw kakao definováno jako nepražené a nekonšované kakao zpracované při teplotě pod 42 ° C, a to ve všech fázích výroby. Záleží nám také na tom, aby se kakao nadměrně nezahřívalo během fermentace; jedinečné aroma se totiž vytváří právě během této velmi důležité fáze, proto používáme výhradně kakao, které se fermentuje při řízených teplotách. (Odkaz. "Jak vyrábíme naše raw kakao (hmotnost, máslo, prášek)").To máme na paměti vždy, když mícháme naše kakao s dalšími raw surovinami. Jediný produkt, který nemůže být definován jako raw, je nektar z kokosových květů, který musí být po sběru okamžitě zahřátý na teplotu přibližně 50-60 °C, aby se zastavilo jeho kvašení.  Pokud by fermentační proces nebyl zastaven, nevyhnutelně by došlo ke ztrátě jeho kvalit a organoleptických vlastností.

Raw cacao by nemělo být zaměňováno s typickou (italskou) čokoládou Modica vyráběnou s praženým kakaem, které není zahříváno pouze v poslední fázi výroby za účelem zachovat zrnitosti cukru; za běžného postupu se zrnka cukru roztaví.

Proč raw
V Cacao Crudo nechceme obhajovat za každou cenu raw foodism, ale opravdu věříme, že je škoda plýtvat různými bohatými a lahodnými živinami obsaženými v takových potravinách, jako je raw kakao, když se tomu lze vyhnout tím, že nespálíme jeho vzácné ingredience.

Když si vezmeme v úvahu úžasné vlastnosti extra panenského olivového oleje, který je "za studena lisovaný - první lis" a srovnáme jej s méně kvalitním olejem, který je zpracován při vyšších teplotách, jde zjevně o postup, který se odehrává nevyhnutelně na úkor organoleptických a zejména nutričních vlastností.

Tím, že naše kakao a naši čokoládu udržujeme při nízkých teplotách, jsme schopni zachovat organoleptické bohatství a především všechny důležité živiny, jako je hořčík, který je zde přítomen ve vysokém množství, a další minerály, velké množství antioxidantů, jako jsou polyfenoly a flavonoidy, a vzácné enzymy a aminokyseliny jako arginin, anandamid a fenethylamin (PEA, také známý jako hormon lásky). 

Jak se naše raw kakao vyrábí (kakaová hmota, máslo, prášek)

Plody (Cabosse) se sklidí, rozpůlí a získají se boby a jejich dužina.
Boby a dužinu fermentujeme ve speciálních nádobách. Fermentace probíhá ve třech různých kontrolovaných fázích (alkoholová, mléčná a kyselinová).

- Neustálým mícháním a ventilací udržujeme nízkou teplotu; naše průměrná teplota během celého procesu fermentace nikdy nepřesáhne 40°C.

- Boby sušíme asi tři týdny v ochranné atmosféře.

- Čistíme je přírodním čistícím prostředkem, který je zcela netoxický a biologicky odbouratelný, skládá se převážně z kyseliny askorbové. Tento proces je zapotřebí k odstranění veškerých možných patogenních prvků (bakterií, virů, atd.), které mohou být nebezpečné pro naše zdraví. Za normálních okolností se - při jiných postupech - boby praží při vysokých teplotách, což je samozřejmě také dezinfikuje.

- Oddělíme od bobů kůru a jejich boby rozemeleme na malé kousky.

- Boby se přemění na kakaovou hmotu (také známou jako „kakaový likér“, kakao by nemělo být zaměňováno za alkoholický kakaový likér).

- Aplikujeme také separaci „za studena”, prostřednictvím mechanického lisování mastné části (kakaového másla) a lehké části (kakaového prášku)

Jak se vyrábí naše raw čokoláda

Pro zpracování malých kousků bobů používáme mlýnský kámen, zatímco při jiných procesech začínáme přímo u kakaové hmoty, případně se oddělený prášek a máslo smíchá a kakaová hmota se znovu formuje.

- Do kakaové hmoty přidáváme různé přísady, abychom vytvořili požadovaný druh čokolády.

- Následuje fáze temperování a tvarování čokolády.

- Čokoláda se posléze pomalu ochladí a vyndá z forem.

- Balení: Čokoládu vložíme do neprodyšného sáčku, který ji udržuje čerstvou, s vůní a živinami. Sáček je vyroben z hliníkové vrstvy potažené zcela zdravotně nezávadným potravinářským plastem. Využíváme dobrých izolačních vlastností hliníku (teplota, lehkost, vzduch, vlhkost) a zároveň předcházíme jeho přímému kontaktu s čokoládou a jakémukoliv případnému uvolňování a kontaminaci toxickými kovy.

Obal je doplněn externím vrstvou ze 100% recyklovaného slámového papíru, nápisy jsou vytištěny pomocí naprosto biologicky rozložitelného rostlinného inkoustu.

 

 

 logo-def

 

 

English-
Cacao Crudo is the first firm in Italy to produce raw chocolate. The idea comes from Daniele Dell'orco, anthropologist and researcher in the food sector and in the consevation and protection of agricultural and wildlife biodiversity. During his many journeys and studies abroad, Daniele learns about the incredible benefits that raw cacao/chocolate has for the health. Once back in Italy, he decides to start production but he adds something that in his opinion was missing in the majority of the raw chocolate that he had tasted till then: the passion for the most refined taste.

The challenge was to produce chocolate that is at the same time healthy and gourmet, made of top quality organic ingredients coming from a transparent and fair supply chain. 

In other words, a project shaped on a sustainable and ethical approach around food. 

After two years of research to find the higher quality ingredients and to make experiments concerning the best ways of preserving their precious properties, in 2013 the workshop is founded in the outskirts of Rome.

It is immediately clear that this project wants to offer something else compared to the more common raw chocolate found in commerce. That is why we use excusively Criollo Cacao. It grows naturally in the Amazon Forest and represents the most precious and purest underspecies of cacao in the world, representing less than 0,001% of the world production.

Cacao Crudo is a project that is friendly to the environment and keen on the farmers' needs and obviously made for us to enjoy.

-Our mission:

To create a product of high organoleptic qualities that is healthy.

Therefore, an ongoing research for excellence innovative production techniques, experimentation and close collaboration with chefs and nutritionists. We do not use sucrose, additives, artificial flavourings, soy lecithin, gluten, extracts, palm oil and refined vegetable fats. Our cocoa is not treated with carbonate potassium.

 To make the production chain more and more transparent.

By tying direct relations with small and medium size farmers, often united in cooperatives, working side by side to build reciprocal trust, exchange of knowledge and mutual profit.

Respect the environment and the animals

We decided to use only organic ngredients with a certificate of origin and to ensure this we carry out our own chemical analysis. We use 100% recycled straw paper for packaging and the vegetable ink is completely biodegradable. We do not use any animal products nor materials processed with those productts.

To support the economy of the small farmer communities and the in situ conservation of the Criollo cacao.

Criollo cacao is a very delicate underspecies of cacao (Theobroma Cacao), it is

rarely grown and therefore seriously endangered. Owing to its high organoleptic qualities, its use adds a greater value to our chocolate and implies two important consequences: a great hand to the local producers' economy and an incentive to not substitute the Criollo underspecies with hybrids that are more profitable and easier to grow.

Protect (agro-) biodiversity: beside Criollo cacao

Our care for biodiversity includes all our ingredients and not only the cultivation of cacao. That is why, for instance we sweeten our chocolate exclusively with coconut blossom nectar (Cocos Nucifera) produced through permaculture; a school that respects and exhalts the richness and synergy of biodiverity.

 

                                                                                                      logo-def 

 

 

Stránka 1 z 1 - 6 položek celkem
cacao crudo horka cokolada 90 raw bio 30g
87 Kč

Kvalitní gurmánská čokoláda vyrobená ze dvou ingrediencí, vyzdvihující chuť a výživové vlastnosti kakaa Criollo....

50616
Krém z lískových ořechů (65%) a kakaa, bio, raw – Cacao Crudo, 200g
299 Kč

Gurmánský RAW krém z lískových oříšků, kakaového prášku a kokosového cukru. Stačí jednou ochutnat!

1230
51040 hazelnuts and cacao cream
299 Kč

Raw & bio krém z nepražených lískových oříšků a kakaa. 78% lískových oříšků, 22% kakaového prášku, 100%...

51040
Lískooříškový "torrone" (italský turecký med), bio, raw – Cacao Crudo, 200 g
349 Kč

Celé nepražené lískové ořechy obklopené naší pastou z lískových oříšků, smíchanou s jemným kakaovým práškem z jednoho...

50210
Mandlový "torrone" (italský turecký med), bio, raw – Cacao Crudo, 200 g
349 Kč

Křupavé nepražené celé mandle, zcela obalené mandlovou pastou smíchanou s jemným kakaem z jednoho místa původu z Peru...

50227
51026 almonds cream
279 Kč

Raw & bio krém z nepražených mandlí a kokosového nektaru 82% mandlí, 18% kokosového nektaru, 100%...

51026

Stránka 1 z 1 - 6 položek celkem